PERSBERICHT

 

Luik, 4 juni 2004.

De vzw AUTO MOTO CLUB RAC JUNIOR LIEGE en MOTO REVUE, organisatoren van de 24 UREN VAN LUIK dienen vast te stellen dat :


  1. als gevolg van de officiële erkenning door de FIM, begin november 2003 van de "MASTER OF ENDURANCE" 2004, waarvan de 24 UREN VAN LUIK de Belgische reeks is, de circuits waar de drie wedstrijden van de "MASTER OF ENDURANCE" 2004 worden verreden, gehomologeerd moeten zijn door de F.I.M.

  2. vanaf 19 november 2003, tijdens een eerste vergadering met de Voorzitter van de Intercommunale voor het beheer van het circuit van Spa-Francorchamps (I.S.F.), zij hem meedeelden dat voor de organisatie van de 33ste editie van de 24 UREN VAN LUIK van 1 tot 4 juli 2004 op het circuit van Spa-Francorchamps, het noodzakelijk is dat deze een F.I.M. homologatie bekomt voor het Wereldkampioenschap Endurance. Zij drongen er dus op aan dat de I.S.F. zo spoedig mogelijk een aanvraag voor een F.I.M. inspectie indiende.

  3. als gevolg van de door het circuit geformuleerde verzoek, een eerste inspectie van het circuit plaatsvond op 10 januari 2004, tijdens dewelke diverse werken en aanpassingen werden verzocht om de de veilligheid van de piloten te kunnen garanderen.

  4. op 11 februari, tijdens een eerste vergadering met de 3 betrokken partijen, de organisatoren van de 24 UREN VAN LUIK, de I.S.F. en de promotiefirma van het circuit, een homologatiedossier werd overhandigd met een detail van alle maatregelen gevraagd door de F.I.M. om de homologatie te bekomen.

  5. op het einde van de tweede vergadering gehouden op 18 februari, de Voorzitter van de Intercommunale van het Circuit van Spa-Francorchamps heeft voorstellen van circuitaanpassingen geformuleerd waarvoor hij akkoord was deze uit te voeren in zoverre zij de goedkeuring kregen van de F.I.M. Deze voorstellen, in kaart gebracht door de M.E.T. (Ministerie van Transport), werden op 24 februari aan de F.I.M. inspecteur overgemaakt. Hij gaf zijn goedkeuring aan deze plannen.

  6. op 22 maart een nieuwe F.I.M. inspectie plaatsvond waarbij de goedkeuring van de plannen van het alternatieve traject noodzakelijk voor het bekomen van de homologatie van het circuit, werd bevestigd, de planning voor de uitvoering van de werken, de tussentijdse inspectiebezoeken alsook de datum van de homologatie van het circuit op 27 juni 2004, werden vastgelegd.

  7. na 22 maart de verantwoordelijken van de I.S.F. op geen enkele positieve wijze hebben gehandeld om erop toe te zien dat de werken tijdig konden worden uitgevoerd en dat het circuit de nodige homologatie van de F.I.M. kon bekomen.

  8. na een talrijke briefwisseling om de verantwoordelijken van de I.S.F. de noodzaak in herinnering te brengen om snel hun intentie te bevestigen en de nodige werkzaamheden uit te voeren voor de homologatie van het circuit door de F.I.M., hen een laatste brief werd geschreven op 28 mei ll., om hen een laatste keer duidelijk te maken dat als het circuit van Spa-Francorchamps niet gehomologeerd is door de F.I.M., het voor hen onmogelijk werd om de 24 UREN VAN LUIK 2004, de Belgische reeks van de "MASTER OF ENDURANCE" op het circuit van Spa-Francorchamps te organiseren.

  9. op 2 juni 2004, zij uiteindelijk werden op de hoogte gebracht dat zij niet de voorziene werken zouden uitvoeren en bijgevolg het circuit van Spa-Francorchamps niet klaar te maken om te kunnen worden gehomologeerd door de F.I.M. op 27 juni a.s.
Bijgevolg, wordt het voor A.M.C. RAC JUNIOR LIEGE a.s.b.l. en MOTO REVUE onmogelijk om de 33ste editie van de 24 UREN VAN LUIK, Belgische reeks van de "MASTER OF ENDURANCE" 2004 te organiseren op het circuit van Spa-Francorchamps op 1, 2, 3 en 4 juli a.s.

De organisatoren van de 24 UREN VAN LUIK betreuren des te meer deze situatie gezien de korte tijdspanne tot de data voorzien voor de organisatie van deze manifestatie zowel t.a.v. de teams die reeds enorme investeringen hebben gedaan, zowel op menselijk als op financieel vlak, om deze 24 UREN VAN LUIK 2004 voor te bereiden, als t.a.v. alle vrijwilligers zonder wie een dergelijke manifestatie niet op poten kan worden gezet.

«« Back